Ephedra plantkundig

We hebben een aantal artikelen verzameld over de eigenschappen en groeiomstandigheden van de ephedraplant. Er bestaan verschillende soorten van deze plant, met ieder hun eigen leefomgeving, variërend van Noord-Amerika tot de Namibische woestijn tot Azië. Ook de hoeveelheid aan werkzame stoffen verschilt van soort tot soort.


Ma Huang, An Ancient Chinese Stimulant
Een goed leesbare introductie die alle eigenschappen van de ephedraplant behandelt.

Ephedra L
Een studie naar de omstandigheden en het gedrag van de ephedraplant, plus informatie over het groeien en oogsten van deze plant.

Clinical Toxicology Review
Een botanische en pharmacologische analyse van de ephedraplant en haar actieve stoffen.


Ephedra.Nu, Your ephedra source