Ephedra als medicijn?

Al 5.000 jaar geleden werd in de Chinese geneeskunde gebruik gemaakt van ephedra voor het verlichten van diverse aandoeningen. De ephedrine in ephedra (of: ma huang) heeft als medische eigenschap dat het je metabolisme (stofwisseling) stimuleert. Een andere belangrijke eigenschap is het ontspannen van de ademhalingsorganen. Dit zorgt er voor dat ephedra effectief gebruikt kan worden als medicijn tegen astma en allergieën zoals hooikoorts.

Naast het tegenwoordige gebruik ter behandeling van asthma en allergieën wordt ephedra ook ingezet voor het bestrijden van multiple sclerose (MS), leveraandoeningen of gewoon hoesten en verkoudheid.
Lees hieronder meer over de verschillende medicinale toepassingen van ephedra.

In ieder artikel komen ook de gevaren van onverantwoord gebruik en de bijwerkingen aan bod. Om een afweging te kunnen maken tussen de voordelen en de gevaren die ephedragebruik mogelijk met zich mee kan brengen, verwijzen we je door naar de artikelen onder Legaal?


Ephedra, What Is This Herb?
Algemene informatie over het gebruik van ephedra voor de behandeling van asthma, hooikoorts en verkoudheid.

Herbal Stimulants
Effecten en veiligheid bij het combineren van ephedra en cafe´ne.

Extended report from TAC Ethnobotanicals
Over het traditionele gebruik van ephedra en de actieve bestanddelen van de plant, plus de wetenschappelijke ontwikkelingen en het hedendaagse gebruik.

Ma huang - Aka - Ephedra
Wereldwijd verspreide kennis over ephedra, aangevuld met informatie over stoppen met roken en gewichtsverlies.

Opinion: Ephedra
Een van de vele kritieken op de manier waarop door de medische wereld tegen ephedra wordt aangekeken.

Ma huang In Chinese Medicine
Over het gebruik van ephedra in de traditionele Chinese geneeskunde.


Ephedra.Nu, Your ephedra source