Bijsluiter

Ephedra energizers of supplementen bestaan in verschillende varianten zijn onder verschillende merknamen verkrijgbaar. Deze pillen of capsules zijn de meest bekende ephedra producten op het moment. Echter, ze kunnen niet gebruikt worden zonder waarschuwingen en restricties. Om het meest van de werking te profiteren en om de gezondheid niet in gevaar te brengen, moet de bijsluiter zorgvuldig gelezen worden.

Om deze informatie voor iedereen toegankelijk te maken hebben we een algemene bijsluiter voor ephedraproducten geplaatst.

Informatie over Ephedra producten

Geschiedenis
Ephedra Sinica (of Ma Huang) wordt al minstens 2000 jaar in de traditionele Chinese geneeskunde gebruikt tegen verkoudheid, koorts en asthma.

Ephedrine
Dit is een lichaamseigen stof die verwant is aan adrenaline. Dit heeft de volgende functie in het lichaam: De bloedvaten worden verwijd en de hartslag gaat omhoog. Dit zorgt ervoor dat het bloed sneller door het lichaam wordt gepompt. Bloed heeft als voornaamste functie de toevoer van zuurstof naar de lichaamscellen. Deze cellen hebben zuurstof nodig om via de verbranding van lipiden (vetten) energie te maken.

Effecten
Ephedrine stimuleert de verbranding van vetten en zorgt daardoor voor een verhoogde alertheid en activiteit van het lichaam. Ephedrine verhoogt de concentratie en energie gedurende 6 tot 10 uur. Door de vrijgekomen energie wordt de eetlust geremd. Ephedrine kan ook worden gebruikt bij astma, hooikoorts en verkoudheid.

Gebruik
Gebruik niet meer dan 49 mg ephedrine per etmaal. Om de kans op bijwerking te verminderen kunt u bij het afslanken het on-off schema volgen: 5/6 weken het product gebruiken, 2 weken pauze. Ephedrine bevattende producten kunnen gebruikt worden in combinatie met geringe hoeveelheden alcohol.

Waarschuwing
Ephedrine kan rillerigheid, slapeloosheid, nervositeit, hartklachten en hoge bloeddruk veroorzaken. Gebruik geen ephedrine bij: hoge bloeddruk, depressie, hartproblemen of indien u diabetisch bent. Gebruik geen ephedrine bij zwangerschap. Combineer ephedrine niet met astmamedicijnen en MAO-remmers zoals anti-depressiva. Gebruik ephedrine niet langer dan 2 maanden achter elkaar.

Neem geen ephedra wanneer je recentelijk (de afgelopen twee weken) iets uit onderstaande lijst ( ) gebruikt hebt:


 • a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) such as isocarboxazid (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), or selegiline (Eldepryl);

 • amphetamine-dextroamphetamine (Adderall);

 • pemoline (Cylert);

 • methylphenidate (Ritalin, Metadate, Methylin, Concerta);
 • dexmethylphenidate (Focalin);

 • amphetamine, dextroamphetamine (Dexadrine, Dextrostat), or methamphetamine (Desoxyn);

 • atomoxetine (Strattera);

 • a heart disease or blood pressure medicine;

 • ergot alkaloids such as ergotamine (Ergomar, Cafergot, Wigraine, Ercaf, others), or dihydroergotamine (D.H.E., Migranal);

 • thyroid hormones;

 • acetazolamide (Diamox), dichlorphenamide (Daranide), or methazolamide (Glauctabs, MZM, Neptazane);

 • atropine (Sal-Tropine);

 • a phenothiazine such as chlorpromazine (Thorazine), fluphenazine (Permitil, Prolixin), promethazine (Phenergan), prochlorperazine (Compazine), perphenazine (Trilafon), trifluoperazine (Stelazine), and others;

 • a tricyclic antidepressant such as amitriptyline (Elavil), amoxapine (Asendin), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor, Aventyl), trimipramine (Surmontil), or protriptyline (Vivactil);

 • an oral or injectable diabetes medicine (e.g., insulin);

 • haloperidol (Haldol);

 • cocaine;

 • a steroid medication such as cortisone (Cortone, others), prednisone (Deltasone, Orasone, others), methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone), and others;

 • creatine;

 • digoxin (Lanoxin);

 • linezolid (Zyvox);

 • procarbazine (Matulane);

 • an appetite suppressant or weight loss medication such as diethylpropion (Tenuate), benzphetamine (Didrex), phendimetrazine (Adipost, Bontril, Melfiat, Phendiet, Plegine, Prelu-2), phentermine (Adipex-P, Fastin, Ionamin, Obenix, Pro-Fast, Teramine, Zantryl), mazindol (Mazanor, Sanorex), sibutramine (Meridia), and others;

 • theophylline (Elixophyllin, Slo-Phyllin, Theo-Dur, Theochron, others) or aminophylline (Truphylline); "

 • furazolindone (Furoxone);

 • general anesthetics (used during surgery); or
 • yohimbine.

  In combinatie met bovenstaande stoffen kun je of helemaal geen ephedra nemen, of is een aangepaste dosering nodig.
  Door doktoren wordt ook de combinatie met andere stimulerende en vetverbrandende stoffen zoals cafeine, guarana, kola noot, amfetamines, pseudoephedrine, phenylephrine en dergelijke afgeraden.

  Ook andere medicijnen dan de bovengenoemde reageren met ephedra. Praat erover met je arts, apotheker of gezondheidskundige voordat je ephedra gaat combineren met andere middelen.

  Wat te doen bij een overdosis? Zoek direct medische hulp.


 • Ephedra.Nu, Your ephedra source